จองตอนนี้ลดหมื่น!
สแกน ซานต้า 10 วัน
ยุโรปตะวันออก 10 วัน
ฝรั่งเศส บอร์โด 9 วัน
เยอรมัน ออสเตรีย 10 วัน
สวิส อิตาลี 8 วัน

  นโยบายสถานการณ์โควิด-19

นโยบายการคืนเงินจากสถานการณ์โควิด-19

ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง เพราะการท่องเที่ยวต้องมีทั้งความปลอดภัยและความสบายใจ จึงจะเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

นโยบายการคืนเงินทั้งหมดแด่ลูกค้าจากสถานการณ์โควิด-19

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 ทำให้บริษัทสิตรินทัวร์แจ้งยกเลิกทัวร์ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยคืนเงินทั้งหมดให้ลูกค้าทุกท่านเต็มจำนวน

CITRIN TOUR ⎮ ผู้ชำนาญเส้นทางทัวร์ยุโรปมายาวนานกว่า 30 ปี อัพเดทโปรแกรมล่าสุด 2022

สิตรินทัวร์ ผู้ชำนาญเส้นทางทัวร์ยุโรปมายาวนานกว่า 30 ปี ทำเอง ขายเอง ออกเองและไม่ส่งต่อให้ใคร จึงมั่นใจได้ในมาตรฐาน และการบริการจากเรา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/00706

Engine by shopup.com